Belastingplichtig in Nederland

De in Nederland belastingplichtige exploitant van onroerend goed in Frankrijk moet de waarde van zijn Franse bezit opgeven in box 3, maar hij mag deze gelijk weer aftrekken ter voorkoming van dubbele belasting.

De Nederlandse overheid heeft in 2019 de berekeningswijze van belasting in box 3 aangepast, zodat de aangifte niet meer in alle gevallen volledig wordt gecompenseerd door de aftrekking ter vermijding van dubbele belasting. Elke Nederlands belastingadviseur kan u hier verder over inlichten.

Indien de waarde van het Franse onroerend goed (minus eventuele hypotheek) boven €1,3 miljoen ligt, moet de in Nederland (of in andere EU-landen, uitgezonderd van Frankrijk) woonachtige eigenaar aangifte doen voor de vermogensbelasting in Frankrijk. De vermogensbelasting zal dan berekend worden vanaf een waarde van €800.000. Dit houdt in dat een minimum van €2.500 betaald dient te worden bij het overschrijden van deze drempel, namelijk 0,5% op de eerste schijf van 500k (tussen 800K en 1.3 mln.).

Voor brutoverhuurinkomsten (bvi) onder de €790/jaar en boven de €91.900/jaar, geldt exact dezelfde regeling als beschreven bij exploitanten die in Frankrijk belastingplichtig zijn. Het op die pagina genoemde criterium ‘professionele verhuurder’ is echter niet van toepassing op niet in Frankrijk belastingplichtige exploitanten.

Als het een gîte betreft die de exploitant heeft laten classificeren, vallen de brutoverhuurinkomsten (bvi) in het micro-BIC commerce en betaalt de exploitant 8,7% van de bvi aan belasting. Dit tarief geldt ook voor de bvi van chambres d’hôtes. Als de exploitant zijn gîte niet heeft laten classificeren, vallen de bvi in het micro-BIC service en betaalt hij 15% van de bvi aan belasting. Dit tarief geldt ook voor de bvi van campings.

In geval de bvi hoger zijn dan €36.800/jaar voor campings en niet-geclassificeerde gîtes of hoger dan €91.900 voor chambres d’hôtes en geclassificeerde gîtes is inschrijving bij de Chambre de Commerce verplicht en dat kan met een entreprise individuelle alleen als seizoensbedrijf (maximaal 6 maanden aaneengesloten open). Willen deze exploitanten langer open zijn en toch niet belastingplichtig worden in Frankrijk, dan zullen zij een vennootschap (bv een SARL of SAS) moeten oprichten voor de exploitatie van het Franse onroerend goed.