Exploitanten die belastingplichtig zijn in Frankrijk

Een exploitant van een camping, één of meerdere gîtes of een chambres d’hôtes heeft veel verschillende mogelijkheden als het gaat om aangifte van zijn verhuurinkomsten.

Hieronder volgt een korte samenvatting.

1. Indien de Bruto Verhuurinkomsten (bvi) lager zijn dan €790/jaar: dan hoeft u geen belasting aan te geven en ook geen belasting af te dragen.

2. Indien de bvi hoger zijn dan €91.900/jaar: dan moet u een exploitatiebedrijf oprichten en inschrijven bij de Chambre de Commerce. Deze exploitanten vallen tot aan een omzet van € 188.700/jaar nog altijd onder het micro-régime, alsook in het régime réel. Ze zijn BTW-plichtig: over de verhuurinkomsten hoeft geen BTW gerekend te worden, over de aanvullende diensten wel, maar alleen als bij de inschrijving van het exploitatiebedrijf drie of meer aanvullende diensten zijn aangemeld. Als er twee of minder aanvullende diensten zijn aangemeld, hoeft geen BTW in rekening te worden gebracht, tenzij de aanvullende diensten meer dan 25% uitmaken van de bvi. Op basis van louter ‘kale’ verhuur (zonder aanvullende diensten) kunt u geen bedrijf inschrijven. Er is keuze uit verschillende bedrijfsvormen: EI, EIRL, SARL, EURL, SAS, SASU etc. De keuze hangt af van ambitie, overig inkomen, eigendom onroerend goed, risicogevoel...

3. Indien de bvi ligt tussen €790 en €91.900/jaar, dan moet de exploitant eerst vaststellen of hij een professionele verhuurder is of een niet-professionele verhuurder. Hij is een professionele verhuurder als hij tegelijkertijd aan beide onderstaande criteria voldoet:

  • de bvi is hoger dan €23.000/jaar
  • de bvi is meer dan 50% van zijn totale bruto gezinsinkomen

Indien men aan beide criteria voldoet, is men een professionele verhuurder en moet men zich als zodanig inschrijven bij de Chambre de Commerce. Men heeft de keuze tussen de volgende twee belastingregimes:

Bij het micro-régime moet men de vraag stellen of de gîte al dan niet geclassificeerd is. Zo ja, valt de professionele verhuurder in het régime micro-commerce (dit régime geldt ook voor chambres d’hôtes). Zo nee, valt hij in het régime micro-service – dat ook geldt voor campings. Het régime micro-commerce (formeel  aangeduid als ‘vente de merchandises’) valt slechts binnen de TVA voor een bvi hoger dan € 91.900. Het régime micro-service valt in de TVA voor een bvi hoger dan € 36.800/jaar. In het micro-commerce staat de exploitant 12,3% van zijn bvi af aan sociale lasten en belastingen en hij hoeft verder geen administratie bij te houden. In het micro-service staat hij 22,2% van zijn bvi af en zijn er ook verder geen administratieve verplichtingen. Merk op dat de micro-service slechts mogelijk is tot een bvi van €77.700/jaar. Met een bvi tussen €36.800 en €91.900 valt een campingexploitant of verhuurder die zijn gîte niet heeft laten classificeren in hetzelfde régime réel - zoals hierboven uitgelegd.

Indien men niet voldoet aan beide criteria voor een professionele verhuurder, kan men zich vrijwillig inschrijven bij de Chambre de Commerce. De exploitant kan dan nog steeds kiezen voor het régime réel of het micro-régime - zoals hierboven uitgelegd. Wanneer zijn bvi evenwel lager is dan €14.100 heeft hij nog een derde keuze: de bvi opgeven als bijverdienste op zijn aangifte inkomstenbelasting. Ook dan geldt weer het onderscheid tussen micro-commerce (chambres d’hôtes en geclassificeerde gîtes) en micro-service (campings en niet-geclassificeerde gîtes)