Ondernemingsplan

Frankrijk is een goed  georganiseerd bureaucratisch land. Er worden heel veel statistieken bijgehouden die voor iedereen toegankelijk zijn, al vereist het soms wat zoekwerk en rondgetelefoneer. Op basis van deze statistieken kan een goed onderbouwd inzicht worden verkregen in de te verwachten omzet van uw nieuwe Franse onderneming.

Een Franse bank zal een dergelijke onderbouwing willen zien. Er zijn Nederlanders die van een prachtige omzet dromen bij hun gedroomde Franse leven. Franse banken, net als Nederlandse, investeren echter in reële plannen, niet in dromen.

Als het u vooral gaat om de vraag “Kan ik hiervan leven?” dan is een volledig ondernemingsplan helemaal niet nodig en hoeft u ‘slechts’ een goed onderbouwde voorspelling te hebben van de omzet, de financieringslasten en een schatting van de bedrijfskosten en bovendien komen in zo’n kostenoverzicht ook belasting en sociale lasten aan de orde. Het belangrijkste is uiteraard wat er overblijft onder de streep als u alle kosten van de omzet aftrekt en de sociale lasten en belasting heeft betaald.

Vaak is het goed om te beginnen met een exploitatiebegroting , zodat u kunt zien of uw project haalbaar is. Desgewenst kan deze exploitatiebegroting dan worden opgenomen in een volledig Frans ondernemingsplan. Wilt u één stap verder gaan en deze exploitatiebegroting voorleggen aan een Franse bank, ter onderbouwing van uw financieringsaanvraag, dan zult u deze moeten gieten in de vorm van een Prévisionnel.