Ondernemingsplan

Frankrijk is een goed  georganiseerd bureaucratisch land. Er worden heel wat statistieken bijgehouden die voor iedereen toegankelijk zijn, al vereist dit soms wat opzoekwerk. Op basis van deze statistieken kan men een degelijk onderbouwd inzicht verkrijgen in de te verwachten omzet van uw nieuwe Franse onderneming.

Een Franse bank zal een dergelijke onderbouwing willen nakijken. Er zijn Nederlanders die van een riante omzet dromen. Franse banken, net als Nederlandse, investeren echter in reële plannen, niet in dromen.

Als u louter wil voorzien in uw levensonderhoud, is een volwaardig ondernemingsplan niet vereist en hoeft u ‘slechts’ een goed onderbouwde voorspelling te maken van de omzet, de financieringslasten en een schatting maken van de bedrijfskosten. Bovendien komen in zo’n kostenoverzicht ook belastingen en sociale lasten aan de orde. Het belangrijkste is uiteraard wat er overblijft als u alle kosten van de omzet aftrekt en de sociale lasten en belasting heeft betaald.

Vaak is het goed om te beginnen met een exploitatiebegroting, zodat u kunt zien of uw project haalbaar is. Desgewenst kan deze exploitatiebegroting dan worden opgenomen in een volledig Frans ondernemingsplan. Wil u hierin verdergaan en deze exploitatiebegroting voorleggen aan een Franse bank, ter onderbouwing van uw financieringsaanvraag, dan moet u deze in de vorm van een prévisionnel gieten.