Verborgen gebreken

In de compromis de vente wordt gewoonlijk opgenomen dat het risico op verborgen gebreken bij de koper ligt.

De verkoper is verplicht om alle feiten (inclusief gekende gebreken) te melden aan de koper die die gebreken nader mag onderzoeken. Doet hij dat niet, dan accepteert hij het huis met de gebreken tegen de in de compromis de vente afgesproken koopprijs.

Net als in Nederland ligt voor een verborgen gebrek, waarvan de verkoper niet op de hoogte is, het risico bij de koper. Indien na ondertekening van de acte authentique een gebrek opduikt, kan de koper slechts de schade verhalen op de verkoper als hij kan aantonen dat de verkoper op de hoogte was van het verborgen gebrek.