Impôts sur le Revenu

Alle inkomsten die een ondernemer geniet buiten zijn onderneming zijn onderhevig aan sociale belastingen (17,2 %) en wat er dan nog overblijft wordt belast met IR.

De IR wordt in schijven berekend, vergelijkbaar met het Nederlandse systeem van inkomstenbelasting. Alleen zijn de tarieven veel lager. Dat klinkt leuk, maar de tarieven voor sociale lasten zijn in Frankrijk weer flink hoger. In bepaalde gevallen bedraagt het tarief van de sociale belastingen 7,5%.

Indien een ondernemer voor zijn ondernemersinkomen kiest voor het micro-régime of het régime réel/IR dan wordt zijn nettowinst (lees: omzet minus bedrijfskosten minus sociale lasten) belast volgens de schijven van de IR. Zeker voor kleinere (familie)bedrijven kan dat gunstiger uitpakken dan de Impôts sur les sociétés (IS).