Impôts sur les Sociétés

De Impôts sur les Sociétés (IS) is de Franse vennootschapsbelasting.

Indien een bedrijf heeft gekozen voor IS, wordt over de brutowinst eerst de sociale lasten gerekend (voor kleine bedrijven komt dat gemiddeld uit op 15 % van de winst, maar er zit een complexere berekening achter). Wat er dan overblijft is de “nettowinst”. Over die nettowinst wordt 25 % vennootschapsbelasting gerekend. Over de eerste 42.500€ aan nettowinst wordt echter een gereduceerd tarief van 15% toegepast indien een bedrijf aan een aantal specifieke regels voldoet. Dit zou ons hier te ver leiden, maar als u ze precies wil kennen, neem dan contact met ons op.