Om een dranklicentie daadwerkelijk te mogen gebruiken, moet een exploitatievergunning worden verkregen.

De exploitatievergunning toont aan dat u een verplichte cursus heeft gevolgd. Die cursus wordt door enkele Franse instellingen aangeboden. In de meeste departementen wordt deze cursus één keer per maand of vaker aangeboden, maar meestal niet tijdens de zomer. Enige wachttijd om zich in te schrijven, is dus reëel.  Zonder exploitatievergunning krijgt u immers geen toestemming om een table d’hôtes, restaurant of bar te exploiteren. Het is dus belangrijk om bij de planning van de start van uw toeristisch bedrijf met een zekere wachttijd rekening te houden. U hoeft deze cursus overigens niet noodzakelijk in het departement van vestiging te volgen, maar dit kan over heel Frankrijk.

Er zijn verschillende cursussen:

  • de volledige tweedaagse cursus. Deze is verplicht voor ondernemers die een bedrijf willen exploiteren met een Licence III of IV en tevens voor uitbaters van een table d’hôtes die ook buiten de maaltijden om alcoholische dranken willen schenken. Kosten: ongeveer €700.
  • de verkorte cursus van 1 dag. Uitsluitend voor uitbaters van een table d’hôtes, die buiten de maaltijden om geen alcohol schenken aan hun gasten. Kosten: ongeveer €300.
  • een herhalingscursus van 1 dag voor exploitanten die aantoonbaar al 5 jaar in het horecavak zitten in Frankrijk of voor hen die één van bovenstaande cursussen al vijf jaar geleden hebben gevolgd. Kosten: ongeveer €300.

De cursus kent een aanwezigheidsplicht en wordt afgerond met enkele eenvoudige vragen. Na afloop wordt een attestation de suivi de stage uitgereikt door de cursusorganisatie, waarmee men de betreffende drank- of restaurantlicentie bij de gemeente kan ophalen.