Niet-gereglementeerde campings

Niet-gereglementeerde campings zijn die campings waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd.

Ze worden ook wel aangeduid met:

  • mini-camping
  • camping à la ferme
  • camping déclaré

Niet-gereglementeerde campings hoeven slechts te worden aangemeld bij de gemeente m.b.v. een déclaration préalable. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de gemeente deze aanmelding weigeren, bv. op basis van milieu- of verkeersveiligheidsoverwegingen.

Er is sprake van een niet-gereglementeerde camping, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. In alle andere gevallen is er sprake van een gereglementeerde camping.

  • De camping is aangelegd rond of aansluitend aan het woonhuis van de exploitant, buiten de bebouwde kom;
  • Maximum 6 kampeerplekken (elk groter dan 300 m2), elk op maximaal 100 m van een sanitaire voorziening (minimaal: 1 wastafel en 1 wc);
  • Nooit meer dan 20 campinggasten tegelijkertijd aanwezig;
  • Geen vaste structuren (ook geen betonnen vloeren voor ingerichte tenten, stacaravans, chalets, etc.). Wel toegestaan: elektriciteitsaansluiting op de kampeerplek.