De koper is één persoon

Indien er slechts één koper is, zal het contract vrij overzichtelijk zijn.

De koper zal aangeslagen worden voor de overdrachtsbelasting. Dat bedrag zit opgesloten in het bedrag van de frais de notaire, (ook wel frais de vente of frais de l’acte genoemd) die de koper betaalt bovenop de aankoopprijs. Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse ‘kosten koper.’ In alle daaropvolgende jaren zal hij aangeslagen worden voor onroerendezaakbelasting (taxe foncière) en, als hij niet permanent in zijn Franse huis woont, ook de taxe d’habitation. De onroerendezaakbelasting kan fel verschillen tussen gemeentes.

Getrouwde koper

Mocht de getrouwde koper een huis in Frankrijk willen kopen zonder zijn wederhelft, kan de notaris vragen om een verklaring van geen bezwaar door de partner, dan wel om een (officieel vertaald) uittreksel uit de huwelijksvoorwaarden waaruit blijkt dat de koper gerechtigd is zelfstandig een huis aan te kopen. Dit is van belang als er een financieringsvoorbehoud wordt gemaakt. Zonder een dergelijke verklaring moet de partner ook ondertekenen, ook al wordt die geen mede-eigenaar.