De koper is verplicht om binnen een overeengekomen periode na ondertekening (meestal één of twee weken) een aanvraag in te dienen bij een bank.

De notaris zal eisen dat de koper het bewijs van de tijdige aanvraag overdraagt, indien hij gebruik wil maken van het financieringsvoorbehoud om de koop te ontbinden.

Soms wordt in de compromis de vente opgenomen dat de financiering moet zijn geregeld twee weken voorafgaand aan de geplande ondertekening van de acte authentique. Meestal is een periode van zes weken opgenomen voor het rond krijgen van de financiering. Het wettelijk minimum voor een financieringsvoorbehoud is overigens 30 dagen, maar de meeste Franse banken hebben meer tijd nodig voor het beoordelen van een financieringsaanvraag. Tegenwoordig is een periode van 60 dagen al niet meer ongebruikelijk.

Houdt u er verder rekening mee dat de Franse banken een verplichte bedenktijd hanteren van elf dagen. Na ontvangst van de offerte van de bank moet de koper die periode wachten voor hij de offerte, getekend voor akkoord, mag terugsturen. Dat is op te tellen bij de totale periode tussen compromis de vente en acte authentique.