Randvoorwaarden

In de compromis de vente worden standaard vier randvoorwaarden opgenomen waaraan de financieringsaanvraag door de koper moet voldoen om recht te hebben op een financieringsvoorbehoud.

Houdt de koper zich niet aan deze randvoorwaarden, zal het financieringsvoorbehoud nietig worden verklaard door de notaris.

1. Financiële instelling. Makelaars durven nog wel eens opperen dat er slechts één bank genoemd mag worden. Dit is dan natuurlijk de bank waarvan zij een premie krijgen voor het aanbrengen van een klant. U hoeft zelf niet eens een bank te noemen. Een formulering als ‘alle Franse en buitenlandse financiële instellingen’ is heel gebruikelijk.

2. Het maximale bedrag van de lening. Het is ongebruikelijk, maar niet verboden om hier 100% van het overeengekomen koopbedrag op te nemen. De verkoper hoeft dit evenwel niet te accepteren. Die kan redeneren dat een dergelijke hypotheek waarschijnlijk moeilijk te krijgen zal zijn en dat hij dus liever met een andere koper in zee gaat.

3. De aflossingstermijn. Als de verkoper meent dat dit onhaalbaar is, hoeft hij niet te tekenen. In Frankrijk is een periode van 20 of 25 jaar heel gebruikelijk. In elk geval eisen de meeste banken dat de hypotheek moet zijn afgelost in het 75ste levensjaar van de koper.

4. De maximale acceptabele rente. Pas ervoor op dat in sommige, met name door makelaars opgestelde contracten nog wel eens wordt opgenomen dat deze maximale rente alleen in het eerste jaar geldig is. In dat geval is deze randvoorwaarde nagenoeg nutteloos geworden.

Indien de koper een hypotheek heeft aangevraagd binnen bovenstaande randvoorwaarden en de bank wijst de aanvraag af, kan hij van de koop afzien.