Droit de préemption

Er kunnen verschillende voorkeursrechten rusten op het pand.

De gemeente heeft in veel gevallen een voorkeursrecht (droit de préemption urbain) en moet binnen een maand schriftelijk laten weten of ze gebruik wil maken van dit recht of niet.

Ook de SAFER, een belangenorganisatie in de landbouw, heeft een droit de préemption, als (een deel van) de aan te kopen grond geclassificeerd is als landbouwgrond.

Ook particulieren kunnen overigens een voorkeursrecht hebben, bijvoorbeeld wanneer de verkoper iemand heeft beloofd dat hij als eerste het huis mag kopen zodra het op de markt komt. Dit wordt een Pacte de Préference genoemd.

Tenslotte heeft ook een huurder altijd een voorkeursrecht voor aankoop, behalve indien er sprake is van een bail précaire.

Voorafgaand aan ondertekening van de acte authentique laat de voorkeursrechthouder weten aan de notaris of hij gebruik maakt van dit recht of niet. In dat geval gaat de koop gewoon door voor de verkoper, maar de oorspronkelijke koper staat buitenspel.

Indien was afgesproken dat de koper de makelaar zou betalen, wordt deze verplichting door de voorkeursrechthouder overgenomen.