Offre de Vente & Promesse de Vente

Wat is een belofte van een verkoper waard?

Offre de vente

Een offre de vente is louter de bekendmaking dat de verkoper wil verkopen tegen een bepaald bedrag. Een koper kan daar dus geen enkel recht aan ontlenen. Zolang er geen compromis de vente is getekend, kan de verkoper dit akkoord op elk moment intrekken of wijzigingen doorvoeren.

Promesse de Vente

Een promesse de vente is een unilateraal document waarin de verkoper aangeeft het huis voor de koper “vast te houden”. In zekere zin is dit vergelijkbaar met een Nederlandse ‘optie op een huis.’ Tegenwoordig lijkt een promesse de vente op een compromis de vente, met de toevoeging van de optie. De verkoper haalt zijn huis dus uit de verkoop en rekent erop dat koper op de afgesproken datum effectief tot de koop overgaat. De koper betaalt alvast een deel (meestal 10%) van de koopprijs op de derdenrekening van de notaris. De koper heeft vervolgens het recht om alsnog van de koop af te zien. De verkoper mag in dat geval de 10% aanbetaling houden als schadevergoeding maar kan de koper verder nergens toe verplichten.