Voorbeelden Onderzoeksvragen

Hieronder een paar voorbeeldvragen voor onze dienst Ondernemen – Frankrijk. Vele andere soorten vragen zijn mogelijk, maar we kunnen niet elke vraag accepteren.

•  U wilt een winkel, een hotel, een geitenfokbedrijf, een…..vul maar in….. overnemen. Hoe zit het met de concurrentie in de omgeving, kloppen de opgegeven omzetcijfers wel of zijn alle vergunningen wel in orde?

•  U weet wat voor bedrijf u wilt opzetten, maar zijn er vergunningen nodig voor die bedrijfsactiviteit? Frankrijk kent immers vele soorten gereglementeerde bedrijfsactiviteiten, elk met hun eigen vergunningenstelsel.

•  U wilt een webwinkel beginnen in Frankrijk. Bestaat er iets vergelijkbaars?

•  U wilt uw beroep in Frankrijk uitvoeren. Welke eisen stelt de Franse overheid of een Franse beroepsvereniging aan diploma’s, werkervaring, verzekeringen, etc.

•  U wilt een toeristisch bedrijf beginnen, wat zijn de tarieven, de bezettingsgraden en de kostenniveaus van vergelijkbare bedrijven in de regio? Deze informatie kan gebruikt worden als input voor een exploitatiebegroting.

•  U wilt een pand kopen of het pand in uw bezit verbouwen. Wat mag wel en wat mag niet volgens het bestemmingsplan?

•  U wilt of moet een opleiding doen in Frankrijk in verband met uw toekomstige bedrijf. Waar moet u zijn en hoe moet u zich inschrijven?

•  U zoekt specifieke informatie over een bedrijf, een wettelijke regeling o.i.d. maar u komt er niet uit met al die Franse teksten en al die -al dan niet betrouwbare- internet-pagina’s.

•  U heeft een officiële brief ontvangen, maar u komt er niet helemaal uit. Of U wilt een brief schrijven aan de burgemeester, de Kamer van Koophandel of een andere instantie. Maar wat is een beleefde formulering? Soms kunnen kleine ongemakken zoals een te sturen of ontvangen brief een grote barrière opleveren voor uw startende onderneming in Frankrijk. Het gaat dan vaak niet om een formele vertaling, maar meer om de vraag: “hoe zeg ik het” of “wat bedoelen ze nu precies”.