Société à Responsabilité Limitée

De SARL is een besloten vennootschap en wordt opgericht door minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (associés).

Er is een minimum bedrijfskapitaal vereist van €1, waarvan tenminste 20% gestort moet voordat met de inschrijfprocedure wordt begonnen. De hoogte van het bedrijfskapitaal moet op officiële stukken van het bedrijf staan (offertes, facturen, jaarstukken) en een bedrijfskapitaal van €1 wekt niet veel vertrouwen bij leveranciers. Om die reden kiezen de meeste SARLs vrijwillig voor een hoger startkapitaal. €3.000 – € 10.000 is gebruikelijk.

Op enkele details na lijkt de SARL sprekend op een Nederlandse BV. De statuten regelen heel veel zaken omtrent de aandelen, de overdracht en eventuele verkoop daarvan en de wijze waarop het bedrijf geadministreerd en bestuurd zal worden.
De oprichting van de SARL moet verplicht in een krant in Frankrijk worden gepubliceerd. Desgewenst kunnen wij het opstellen van de statuten en de gehele inschrijfprocedure voor u regelen. De oprichting van een SARL hoeft NIET via een Franse notaris te lopen.

Het is niet verplicht om een accountant aan te stellen voor de boekhouding en belastingaangifte van een SARL, maar het is wel zeer aan te raden. Met name de TVA-aangiftes en de jaarlijkse belastingaangifte zijn een uitdaging, tenzij u zich in detail heeft verdiept in de Franse boekhoudkundige regels.

Een EURL is een bijzondere vorm van een SARL (met maar één aandeelhouder) met enkele aanvullende administratieve eisen en beperkingen. De oplossing die veel ondernemers kiezen om onder de beperkingen van een EURL uit te komen is de SARL, dus een BV met meerdere aandeelhouders. Je ziet dan ook veel SARLs in Frankrijk met 99% van de aandelen in handen van de ondernemer en 1% in handen van zijn echtgenoot/-note. Recent zijn de regels voor SARLs en EURLs geharmoniseerd zodat in veel gevallen een dergelijke gekunstelde constructie niet meer nodig is.

Een bijzondere vorm is de SARL de famille waarvoor gekozen kan worden als alle aandeelhouders en directeuren van de SARL familie zijn van elkaar in de eerste of tweede graad. De SARL de famille valt, net zoals de entreprise individuelle in de inkomstenbelasting en niet de vennootschapsbelasting, wat voor kleine bedrijven bijna altijd gunstiger uitpakt.