Entreprise Individuelle

Een eenmanszaak die NIET kiest voor het micro-régime wordt Entreprise Individuelle (EI) genoemd

De EI geeft belasting aan en betaalt sociale lasten volgens het systeem van het régime réel. En de EI is altijd onderhevig aan TVA, terwijl de micro-entreprise dat alleen maar is boven een bepaalde omzet.

Een bijzondere vorm van een EI is de Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité (EIRL). Die moet gepositioneerd worden tussen de Entreprise Individuelle en de EURL .
De EIRL is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid. De EIRL biedt de mogelijkheid om aan te geven welke bedrijfsmiddelen worden ingezet voor de aansprakelijkheid. Deze lijst moet gedeponeerd worden bij het register voor bedrijfsinformatie (het BODACC). Het nadeel is dat die lijst inzichtelijk is voor klanten en concurrenten.
Kortom, de toekomstige ondernemer die een EIRL overweegt doet er goed aan om voorafgaande aan inschrijving alle mogelijkheden goed te bestuderen. In de meeste gevallen zal hij kiezen voor hetzij een EI, hetzij een EURL. De EIRL komt dan ook weinig voor. De EIRL was een idee, verzonnen door ambtenaren niet door ondernemers, en de overheid heeft dat eindelijk ook ingezien. De regering Macron heeft aangekondigd om deze bedrijfsvorm in de loop van 2022 te schrappen.