Inhoud van de fonds de commerce

Dit zijn de belangrijkste eisen die gesteld worden bij de verkoop van een fonds de commerce:

1. Een overzicht van wat in de fonds de commerce zit.

  • de bedrijfsnaam, eventuele handelsnamen en het klantenbestand
  • telefoonnummer, domeinnamen en website(s)
  • leveringsvoorwaarden en alle relevante documentatie over het bedrijf, zoals bewijs van inschrijving in het bedrijfsregister, jaarstukken, aanzeggingen door de overheid, niet-afgewikkelde zaken voor de rechtbank, etc. etc.
  • inventaris, item voor item opgenomen in een lijst
  • een precieze beschrijving van nog niet afgeschreven investeringen en verbouwingen
  • materieel, materiaal en voorraden (voor zover van toepassing)
  • arbeidscontracten (MOETEN ongewijzigd worden overgenomen)
  • leverancierscontracten, voor zover ze doorlopen na de overnamedatum
  • huurcontract, indien de murs niet mee worden overgenomen
  • licenties, vergunningen.

2. Een door een boekhouder getekend rapport met de balans en winst- of verliesrekening over de drie voorgaande boekjaren.

3. Een concurrentiebeding dat de verkoper verbiedt om binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaalde regio een vergelijkbaar bedrijf te starten.

4. Garanties door de verkoper over de juistheid van alle gegevens (met een ontbindende voorwaarde en een boetebeding als het niet klopt).

5. De verplichting voor de verkoper om de koper bij te staan in de transitie. Meestal betreft dit een periode van twee weken na overname, maar dit kan langer zijn.

6. Een flink aantal andere ontbindende voorwaarden in geval de gemeente niet wil meewerken, een derde partij beslag legt op het fonds of een claim daarvoor indient, etc.