Huur-koop

Wanneer geen andere vorm van financiering kan worden gevonden, wordt tussen verkoper en koper van een pand vaak een een huur-koopovereenkomst getekend: location-vente.

Een dergelijke overeenkomst kan worden afgesloten in een compromis de vente, op zo’n manier dat noch koper, noch verkoper onnodig risico loopt. Dat vereist natuurlijk wel een degelijk contract dat door een deskundige Franse notaris wordt opgesteld.

Er zijn twee soorten huur-koopovereenkomsten:

Huur-koop met het recht tot aankoop na de huurperiode

In feite is dit niet veel meer dan een gewoon huurcontract en voor de huurder dan ook verreweg het aantrekkelijkst. Immers: elke huurder heeft per definitie volgens de Franse wet het eerste recht tot aankoop zodra de verhuurder wil verkopen! In een dergelijk huur-koopcontract wordt de huur per maand en een einddatum overeengekomen. Na afloop van de overeengekomen periode heeft de huurder het recht tot aankoop. Maakt hij gebruik van dit recht dan is het gebruikelijk dat de tot dan betaalde huur wordt afgetrokken van het -bij het begin van de huur- al overeengekomen koopbedrag. Zo niet, is de huurder uiteraard de betaalde huur kwijt, maar heeft hij de vrijheid om te vertrekken.

Huur-koop met de plicht tot aankoop na de huurperiode

In feite is dit niets meer (of minder) dan een gewone koopovereenkomst, maar dan met een uitgestelde betaling. Dit is dan ook de favoriet van de verkoper, die immers weet dat hij zijn huis zeker heeft verkocht. Hij moet alleen wat langer op zijn geld wachten. Een dergelijke overeenkomst wordt meestal afgesloten voor drie jaar, maar elke andere doorlooptijd kan worden afgesproken. De koper kan na de overeengekomen huurperiode dus niet meer onder de aankoop uit. De betaalde huur wordt van de overeengekomen koopprijs afgetrokken.

Het is dus van groot belang dat de huurder/koper heel goed begrijpt wat hij tekent!