Aankoop van een camping

Indien u overweegt om een camping over te nemen in Frankrijk, dan kan u gebruik maken van onze gestructureerde begeleiding van de aankoop.

Daarbij analyseren we de volgende elementen:

1. Zijn de regels goed toegepast voor de aangeboden camping?
 • Gereglementeerd of niet-gereglementeerd (al dan niet met classificatie één, twee, drie, vier of vijf sterren)
 • Geldige campingvergunning aanwezig of camping aangemeld?
2. Past deze camping bij u?
 • Waarom deze camping?
 • Ervaring met campings of elders in het toerisme?
 • Locatie
 • Concurrentieanalyse
3. Geld
 • Schatting van de te verwachten omzet
 • Beoordeling van de vraagprijs
 • Noodzakelijke en wenselijke investeringen
 • Belangrijkste kostenposten
 • Eigen middelen & financiering: bedrijfsfinanciering, eventueel via een crédit-vendeur, huur-koop of met een privé-investeerder
4. Analyse van de bedrijfsvoering
 • Bedrijfsvorm: entreprise individuelle, SARL (eventueel andere vormen)
 • Sociale lasten & belasting: vennootschaps- of inkomstenbelasting; andere belastingen
 • Analyse kostenposten
 • Andere inkomsten?
 • Administratie: is voldaan aan verplichtingen?
 • Aansprakelijkheid: verzekerd of niet?
 • Contracten en personeel
5. Benadering van de doelgroep
 • Welke doelgroep bezet de camping nu; welke doelgroep past meer bij u?
 • Marketing: website, folders, wat nog meer, wat kan beter?
 • Petit restaurant, snack: de regels en hoe zijn die uitgevoerd in de praktijk bij deze camping
 • Drankjes/bar-service: licenties
 • Overige diensten: welke aanvullende diensten hebben zin, welke niet?
6. Conclusies
 • Toe aan een camping, ja of nee?
 • In Frankrijk?
 • Kan deze bestaande camping redelijk risicoloos worden overgenomen?
 • Voldoende cash en reserves?

Indien ja op alle antwoorden: ga verder met overname van een bedrijf.