Eisen aan ambachten

Om uw ambacht in Frankrijk te mogen uitoefenen (ongeacht of u een bedrijf start of overneemt en ongeacht de bedrijfsvorm die u daarvoor kiest), moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een diploma verstrekken van een erkende Franse onderwijsinstelling of het equivalent daarvan van een instelling in een ander EU-land. Let op: als er een minimale opleidingsduur wordt opgelegd aan Franse artisans, geldt die duur van opleiding ook voor u. Het diploma moet dus waarlijk het equivalent zijn, in opleidingsduur en qua inhoud!
  • Indien u geen equivalent diploma kunt overleggen, moet u kunnen aantonen het ambacht minstens 36 maanden te hebben uitgeoefend. U moet dan een gedetailleerd cv overleggen, waarbij de aangegeven periodes van werkervaring moeten worden onderbouwd met een (vertaald) kvk-uittreksel en/of met één of meerdere getuigschriften van opdrachtgevers of werkgevers (ook vertaald).
  • Bij sommige ambachten moet u een aansprakelijkheidsverzekering kunnen overleggen.