Certificat d’urbanisme (CU)

Als het voorgenomen gebruik van het pand in tegenspraak is met het heersende bestemmingsplan of bestaand gemeentebeleid, krijgt de aanvrager een negatief CU.

Als de gemeente geen bezwaar heeft, volgt een positief CU.

Er zijn twee modellen:

  • een CU simplifié (ook wel CUa genoemd) waarin slechts in algemene termen wordt aangegeven wat de bestemming of het toegestane gebruik is.
  • een CU détaillé (ook wel CU opérationnel of CUb genoemd) waarin de aanvrager zijn plannen moet beschrijven. De gemeente geeft hierop een gedetailleerde opinie, met bepalingen die van belang zijn voor de toekomstige aanvraag van een bouwvergunning.

Een CUa wordt routinematig aangevraagd door de notaris als die een compromis de vente heeft opgesteld of een huurcontract. De meeste notarissen zijn ook bereid om een CUb aan te vragen – evenwel niet altijd gratis. Maar ook de koper of huurder kan als belanghebbende zo’n verklaring aan de gemeente vragen voorafgaand aan de ondertekening van het huurcontract of compromis de vente of als opschortende voorwaarde in het contract. Het is natuurlijk wel netjes om dan aan de verkoper of verhuurder te melden dat u zo’n aanvraag heeft gedaan.

De gemeente is verplicht binnen één maand (voor een CUa) of twee maanden (voor een CUb) na aanvraag een CU af te geven.