Bouwvergunning

In Frankrijk is het systeem van bouwvergunningen in de laatste jaren sterk vereenvoudigd.

Voor veel kleinere verbouwingen is geen vergunning meer nodig. Vooraleer de gemeente een bouwvergunning afgeeft, vragen zij meestal eerst advies aan de Direction Départemental des Territoires (DDT). Alleen grotere gemeentes hebben voldoende technische kennis in huis om zelfstandig bouwvergunningen af te geven.

Meestal komt een bouwvergunning pas aan de orde nadat de acte authentique is getekend. Af en toe wordt dit opgenomen als ontbindende voorwaarde in de compromis de vente. Het blijkt in de praktijk dat alleen verkopers die moeten verkopen en geen andere koper vinden, hierin toestemmen. Een weigering van een verkoper om met een dergelijke opschortende voorwaarde akkoord te gaan, kan dan ook vaak geïnterpreteerd worden als een verkoper met weinig haast of met andere geïnteresseerde kopers.

Er zijn twee verschillende bouwvergunningen, waar een huiseigenaar mee te maken kan krijgen:

Soms is helemaal geen bouwvergunning vereist.

Beslissingstermijnen
  • twee maanden voor de permis de construire.
  • één maand voor de déclaration préalable.

De overheid heeft echter voldoende ruimte om in bijzondere gevallen (bv. bij een monument of bij gevreesde overlast voor de omgeving) meer tijd uitrekken om een beslissing te maken. Vertraging kan ook ontstaan als het ingediende dossier niet compleet is. Als de overheid niet op tijd reageert of niet tijdig (een maand na indienen) laat weten dat er sprake zal zijn van vertraging, is de vergunning stilzwijgend verleend.