Verkoopdossier

Voordat een pand kan worden verkocht moet een verkoper een hoop informatie verzamelen.

1. Het dossier technique, bestaande uit een flink aantal rapporten. Sommige rapporten zijn misschien niet meer geldig.

2. Het eigendomsbewijs van het huis.

3. De facturen van eventuele verbouwingen die binnen tien jaar voor verkoop hebben plaatsgevonden. Ook dient hij alle gegevens te verzamelen over de aannemer.

4. Gegevens over erfdienstbaarheden die hij heeft gecreëerd of laten creëren gedurende de tijd dat hij eigenaar was.

5. Een lijst met gebreken.

6. Gegevens over eventuele rampen (sinistres), die het huis getroffen hebben gedurende de periode dat hij eigenaar was.

7. Allerlei andere contracten of actes die van belang kunnen zijn, zoals bv. een akte van schenking aan de kinderen, akte van verdeling bij scheiding of akte van overlijden.

Wij raden verkopers aan om ook alle roerende goederen te beschrijven, met vermelding van de verkoopprijs en deze door de notaris te laten toevoegen, eerst aan de compromis de vente en tenslotte nog een keer aan de acte authentique. Het komt echt vaak voor dat de koper onterecht denkt dingen gekocht te hebben. Een complete en gedetailleerde lijst van roerende goederen verhoogt de kans op een probleemloze overdracht van het onroerend goed.

Kortom, het verkopen van een huis begint met het samenstellen van een (soms aanzienlijk) dossier. Uiteraard moet de koper er wel op letten dat het verkoopdossier alle vereiste informatie bevat. De verkoper heeft een plicht om alles wat van belang is te melden en de koper heeft een onderzoeksrecht t.a.v. de gemelde gebreken.