Erfdienstbaarheden

Alle erfdienstbaarheden (servitudes) moeten beschreven worden in de compromis de vente.

De verkoper is verplicht om te melden welke erfdienstbaarheden bestaan opdat de koper weet waar hij aan begint. Het bestaan van additionele erfdienstbaarheden moet worden opgenomen in de compromis de vente als ontbindende voorwaarde. Mochten die pas boven tafel komen na de ondertekening van de compromis de vente, wordt de koop ontbonden als men de erfdienstbaarheden niet wil accepteren.

Naast erfdienstbaarheden waar de gemeente een partij is, kunnen er ook erfdienstbaarheden zijn waar een buurman bij betrokken is. Denk aan een recht van overpad, een “niet bouwen” beding, de boer die het gras ‘gratis’ maait. Voorafgaand aan de ondertekening van de acte authentique moeten deze erfdienstbaarheden precies worden uitgezocht. In de meeste gevallen is het beter om in de compromis de vente op te nemen dat de verkoper verantwoordelijk is voor het (laten) opheffen van dat soort erfdienstbaarheden. De koper, vaak nieuw in de regio en niet op de hoogte van gewoontes en verhoudingen, kan plots een negatieve reputatie opbouwen als hij de buurman-boer verbiedt om nog op zijn land te komen. Uiteraard kan een erfdienstbaarheid, zoals een recht van overpad, lang niet altijd zomaar worden opgeheven.