In de compromis de vente wordt allereerst de overeengekomen prijs genoemd, verdeeld in een deel voor het onroerend goed en een deel voor roerende goederen.

Als er meerdere verkopers zijn, kan de koopprijs nog worden verdeeld in delen voor elk van de verkopers.

Uit de tekst van het contract moet blijken of de makelaarspremie deel uitmaakt van de overeengekomen prijs van het onroerend goed. Dat is het geval wanneer werd afgesproken dat de verkoper de makelaar betaalt. De makelaarspremie moet nog bij bovengenoemde verkoopprijs worden geteld als werd afgesproken dat de koper de makelaar betaalt.

Helaas hebben we weet van een verkoop waarbij de Franse makelaar weliswaar zijn prijs FAI (Frais d’Agence Inclus) had geadverteerd, maar daarna doodleuk in de compromis de vente alsnog zijn courtage bovenop de overeengekomen prijs zette. Het is dus van groot belang, zeker gezien de prijzige makelaarstarieven, om de compromis de vente op dit punt zorgvuldig te controleren.

Het is overigens toegestaan om overeen te komen dat de koper de makelaarspremie betaalt. De notariskosten worden dan over het koopbedrag exclusief makelaar berekend in plaats van over de koopprijs FAI. Dat kan zo een paar honderd euro schelen aan notariskosten.