Laat het projet nalezen

U bent nu zover gevorderd in het proces dat er een compromis de vente is opgesteld.

Vraag altijd aan de notaris of aan de makelaar of hij een concept (projet in het Frans) van het contract wil opsturen. Vaak kan dit via e-mail, maar er zijn nog steeds Franse notarissen die de voorkeur geven aan de post.

Dit contractvoorstel moet u werkelijk altijd laten nalezen door iemand die neutraal en deskundig is. Natuurlijk doen wij dit graag voor u, en uiteraard zijn er ook andere deskundigen, maar verwaarloos deze stap zeker niet! Haal het document ook niet door een vertaalmachine, gezien dit al te vaak foutieve vertalingen oplevert. Laat ook de Engelse vertaling, die soms wordt opgeleverd door de makelaar of notaris, maar terzijde liggen. Vaak blijkt die niet accuraat of niet volledig. Enkel de Franse tekst is immers juridisch bindend.

Door ondertekening van de compromis de vente en na afloop van de wettelijke bedenktijd van tien dagen, wordt u eigenaar van het pand, tenzij u gebruik kunt maken van zeer strikte, nauwkeurig omschreven ontbindende voorwaarden. Als dit contract goed zit, zit u goed. Als er hier wat fout gaat, kunt u daar nog jaren last van hebben, financieel en emotioneel.