Société en Nom Collectif

De Société en Nom Collectif (SNC) lijkt op de Nederlandse Vennootschap onder Firma (VoF). Hiervoor zijn tenminste twee (rechts)personen nodig. Er is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten blijven elk volledig aansprakelijk.

De SNC is niet erg populair in Frankrijk, omdat de administratieve eisen nogal hoog zijn. In heel veel gevallen is de SARL aantrekkelijker, die immers het voordeel van beperkte aansprakelijkheid biedt. Alleen onder speciale omstandigheden heeft een SNC zin.

De SNC wordt – als hij nog wordt ingezet- vooral gebruikt voor familiebedrijven, bijvoorbeeld twee broers die samen ‘in business’ zijn en de SNC wordt ook nog wel eens gebruikt als juridisch foefje, bijvoorbeeld in geval van een dreigend faillissement, een beperking van de handelsbevoegdheid van een ondernemer of iets dergelijks.

Net als bij de SARL moeten voor een SNC statuten worden opgesteld en gedeponeerd bij verschillende instanties.