Stagecontract

Het aanbieden van stagecontracten (met een maximumduur van 6 maanden) is heel gebruikelijk in Frankrijk. Dat geldt ook voor stagiaires uit andere EU-landen. Een stagecontract moet aan de volgende eisen voldoen:

  • de stagiair moet ingeschreven zijn bij een erkende Europese onderwijsinstelling, dit uiterlijk zes maanden voor de aanvang van de stage;
  • er moet een stagebegeleider worden aangewezen;
  • er moet een stagecontract met leerdoelstellingen worden opgesteld;
  • er moet een stagevergoeding worden voorzien. In 2023 is dit minimum 4,05 € per uur (+/- 615 € per maand), maar vaak worden ook andere bedragen afgesproken.

De meeste Franse onderwijsinstellingen beschikken over standaardstagecontracten. Deze zijn ook te verkrijgen bij een expert-comptable.