Contrat à durée déterminée (CDD)

In Frankrijk wordt een contract voor bepaalde duur (CDD) vaak gezien als minderwaardig, hooguit een opstapje voor een ‘volwaardig’ arbeidscontract voor onbepaalde tijd (CDI). Ook kan dit slechts worden toegestaan voor zover er een grondige reden is (bv. seizoensgebonden activiteit, tijdelijke vervanging van een werknemer met ziekteverlof…).

Een CDD kan maximaal tweemaal verlengd worden zonder dat de totale termijn hoger is dan 18 maanden.  Na die periode wordt het contract automatisch omgezet naar een CDI.

Indien een CDD niet exact volgens de geldige regels is opgesteld, kan de werknemer beklag doen bij het Tribunal de Prud’Hommes, dat bij geconstateerde afwijkingen meestal besluit om de CDD om te zetten in een CDI. Een CDD opstellen en ondertekenen zonder de ondersteuning van een ervaren expert-comptable is dan ook een slecht idee.

Een seizoenscontract is een bijzondere vorm van de CDD.