SIREN & SIRET-nummer

De inschrijving is afgerond met de ontvangst van een SIREN-nummer (vergelijkbaar met het Nederlandse KvK-nummer).

Vervolgens wordt het SIRET-nummer toegekend. Dit is het SIREN-nummer, uitgebreid met 5 eindgetallen. Elke vestiging van hetzelfde bedrijf (dus met hetzelfde SIREN-nummer) krijgt een eigen SIRET. Deze nummers worden niet door de Franse Chambre de Commerce verstrekt, maar door de INSEE (het Franse Bureau voor Statistiek).

Het Nederlandse ‘Uittreksel KvK’ heet in Frankrijk ‘Extrait K’ als het gaat om entreprises individuelles en ‘Extrait K-bis’ (of kort: “K-bis”) voor alle overige bedrijfsvormen. Dit is het bewijs van inschrijving in één van de bedrijvenregisters. Ook deze wordt niet door de Chambre de Commerce of de Chambre des Métiers uitgegeven, maar door de Greffe (de Griffie van het Tribunal de Commerce), resp. het Répertoire des Métiers. Ook in Frankrijk heerst vaak verwarring wie nu welk bewijs van inschrijving aflevert…