En Viager

Dit is een typisch Franse financieringsmethode voor de aankoop van onroerend goed die nagenoeg uitsluitend wordt gebruikt voor woonhuizen. U koopt het pand terwijl de bewoner het recht behoudt het pand te bewonen.

Als u koopt en viager doet u een aanbetaling (het bouquet genaamd) en vervolgens voert u maandelijkse betalingen uit aan de verkoper zolang de bewoner leeft. U kan pas van het pand gebruik maken als de bewoner is overleden of is vertrokken. Als hij vertrekt, gaan de maandbetalingen gewoon door, maar dan kunt u alvast van het pand gebruik maken. De maandelijkse betalingen stoppen pas als de verkoper overlijdt. Zolang hij in het pand woont, heeft de verkoper wel een onderhouds- en verzekeringsplicht.

Als de bewoner vrij snel na aankoop overlijdt, heeft u een heel goedkoop pand in handen. Als die echter een hoge leeftijd bereikt, betaalt u waarschijnlijk een te hoog bedrag voor het pand en loopt u zelfs kans dat u nooit gebruik kan maken van uw aankoop. Uiteraard is de maandelijkse betaling afhankelijk van de waarde van het huis en van de leeftijd van de bewoner. U kan beroep doen op bestaande tabellen, of u kan een actuaris inschakelen om een berekening te maken van een redelijke maandbetaling.

Er zijn grote oude Franse herenhuizen, kastelen en herenboerderijen, waarvan de enige overgebleven bejaarde bewoner nog slechts een klein gedeelte gebruikt. Kopen en viager is ook mogelijk voor dat deel van dat pand, namelijk het nog bewoonde deel. De rest van het pand kan u “op normale wijze” aankopen of huren en daar uw bedrijf vestigen. De rechten en plichten tussen u als exploitant en de bewoner worden dan in een contract vastgelegd.

Om te voorkomen dat kiene kopers (vaak zelfs familieleden!) een bejaarde bewoner dwingen tot een ongunstig lijfrentecontract heeft een Franse notaris de specifiek in de wet genoemde opdracht om ter bescherming van de verkoper een lijfrentecontract op redelijkheid te beoordelen.