Meewerkend echtgenoot

Als uw partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) meewerkt in het bedrijf, dan krijgt hij/zij daardoor zijn/haar eigen juridische status.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Conjoint collaborateur – Werkt mee in het bedrijf zonder beloning. De keuze voor deze status is alleen mogelijk indien de partner buiten de onderneming niet meer dan een parttime baan heeft (max. 50%);
  • Conjoint salarié – Werkt mee in het bedrijf, met een beloning en is daarmee in alle opzichten gelijkgesteld aan een werknemer;
  • Conjoint associé – Werkt mee in het bedrijf, maar is tevens aandeelhouder.

Alleen voor de conjoint collaborateur geldt dat hij/zij bepaalde rechten heeft als de ondernemer arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Bovendien is hij/zij tot 5 jaar na oprichting meeverzekerd t.a.v. ziektekostenverzekering op de polis van de ondernemer, maar moet dan wel verplicht een eigen pensioenbijdrage betalen.