Unique Selling Points

Nederlandse ondernemers in Frankrijk hebben meestal één van de volgende USP’s:

 1. U beschikt over voor Frankrijk zeldzame kennis of over een voor Frankrijk uniek product. U heeft bijvoorbeeld verstand van bloemen of u verkoopt een nieuwe soort bloemenvaas die in Frankrijk nog niet op de markt is.

  Geldt deze USP voor u, dan kunt u het best gaan samenwerken met een Frans bedrijf of een Franse compagnon zoeken. Als beiden niet mogelijk zijn, is het aan te raden om een bestaand bedrijf over te nemen, in de hoop dat het bestaande personeel u over de taal- en cultuurdrempel heen kan helpen. U bent in dit geval grotendeels aangewezen op de marktkennis en ervaring van uw compagnon of medewerkers.
   

 2. De belangrijkste doelgroep in uw plan bestaat uit toeristen. Beter dan uw Franse concurrenten kunt u buitenlandse toeristen helpen door uw talenkennis en uw begrip van de wensen van buitenlandse toeristen. Nederlandse ondernemers doen het goed in het Franse toerisme, o.a. door het te woord staan van toeristen uit de hele wereld en door hen wegwijs te maken in de Franse cultuur.

  U dient de Franse toeristische markt goed te kennen. In 2019 ontving Frankrijk ruim 89 miljoen toeristen, een aantal dat indrukwekkend lijkt, maar dat al jaren nauwelijks groeit. Het aantal bedden groeit al sinds 2001 elk jaar meer aan dan het aantal toeristen! Zonder een goed doordachte benadering van de doelgroep en zonder een fikse inspanning in marketing krijgt uw nieuw bedrijf het moeilijk in de toeristische sector - tenzij u een uniek concept heeft bedacht. Bij elk uniek concept hoort een unieke doelgroep. De doelgroep “Nederlanders” is volstrekt onvoldoende als basis voor een nieuwe toeristische onderneming. Hoe meer Nederlanders, hoe meer wensen, en hoe meer doelgroepen. U kan regionaal marktonderzoek doen naar de kenmerken van de toeristische markt op basis van de gedetailleerde statistieken die de Franse overheid verzamelt. Verder zult u zich vooral moeten verdiepen in de vele uiteenlopende wensen van buitenlandse toeristen en daaruit specifieke doelgroepen moeten selecteren. Hoe kleiner de doelgroep, hoe hoger de bezettingsgraad! Een bedrijf dat zich specialiseert in dienstverlening aan Nederlanders die per fiets de Alpe d’Huez willen beklimmen, zal bijna altijd een hogere bezettingsgraad hebben dan een concurrent die ‘wielrenners’ bedient. Die heeft op zijn beurt weer een grotere bezettingsgraad dan een bedrijf dat zich richt op ‘fietstoeristen’. Enzovoort.
   

 3. De belangrijkste doelgroep in uw plan bestaat uit in Frankrijk wonende buitenlanders. Beter dan uw Franse concurrenten begrijpt u wat buitenlanders willen en hoe ze behandeld willen worden. Bovendien beschikt u, in tegenstelling tot de meeste Franse concurrenten, over de nodige taalvaardigheden. U wil bijvoorbeeld een installatie- of bouwbedrijf opstarten en begrijpt dat buitenlanders belang hechten aan goede afspraken die ook door de leverancier worden nagekomen.

  U dient na te gaan hoeveel buitenlanders er wonen in uw marktgebied en hoe groot uw actieradius is. Is de dienst of het product redelijk eenvoudig, dan kunt u zich geen lange reistijden en hoge reiskosten permitteren. Uw dienst zal dan snel uit de markt verdrukt worden door plaatselijke concurrenten. Heel belangrijk in deze categorie is wat de wensen zijn van die doelgroep en wat er schort aan hun huidige leveranciers. U dient zelf het marktonderzoek te doen in de regio van uw keuze. Er zijn wel wat statistieken maar veel inzicht moet u zelf “in het veld” verzamelen.