Oprichten en inschrijven van uw bedrijf

Het oprichten en inschrijven van uw bedrijf, inclusief alle administratieve handelingen die daarbij horen, kan een hele prestatie zijn als u dat nooit eerder heeft gedaan. Voor ons is het dagelijkse kost.

 • Consult. U wil eens spreken over uw plannen om in Frankrijk te gaan ondernemen en heeft behoefte aan structuur (vaak in de vorm van een stappenplan) over hoe het oprichten en inschrijven van een klein bedrijf in zijn werk gaat, over de Franse formulering van uw bedrijfsactiviteit of over de keuze van de juiste bedrijfsvorm. We bieden dan een consult aan per telefoon of videocall tegen €155/uur excl. BTW.  Maar het hoeft niet bij advies alleen te blijven. We kunnen de oprichting en inschrijving ook voor u realiseren. Onderstaande tarieven zijn exclusief legeskosten en de publicatiekosten van de verplichte advertentie (alleen voor SARL, EURL, SAS en enkele andere bedrijfsvormen, meestal rond €200) en exclusief eventuele vertaalkosten en kosten van een eventueel verplichte cursus (we regelen desgewenst wel de inschrijving bij de cursus voor u).   Frankrijk kent verschillende instanties waarbij u uw bedrijf dient in te schrijven en de keuze van de juiste instantie hangt af van de precieze omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten. De inschrijvingsprocedures bij de verschillende instanties zijn (gedeeltelijk) ook verschillend en daar zijn onze tarieven op berekend. Uiteraard laten we u vooraf weten bij welke instantie de door u gekozen bedrijfsactiviteit moet worden ingeschreven.
 • Inschrijving als profession libérale bij de Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales  (URSSAF) van:  - een entreprise individuelle of micro-entreprise: €950 excl. BTW

  - een SARL, EURL, SAS of SASU: €1650 excl. BTW

  - één van de andere bedrijfsvormen: €1950 excl. BTW

   

 • Inschrijving als commerçant bij de Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) van:  - een entreprise individuelle of micro-entreprise: €950 excl. BTW

  - een SCI, SARL, EURL, SAS of SASU: €1650 excl. BTW

  - één van de andere bedrijfsvormen: €1950 excl. BTW
 • Inschrijving als zelfstandig gevestigd agent commercial in het speciale register voor commercieel agenten bij de Greffe du Tribunal: €950 excl. BTW
 • Inschrijving als artisan bij de Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) van:  - een entreprise individuelle of micro-entreprise: €1650 excl. BTW in geval er sprake is van een gereglementeerde bedrijfsactiviteit of €950 excl. BTW indien de gewenste bedrijfsactiviteit niet is gereglementeerd  – een SARL, EUR, SAS of  SASU: €2150 excl. BTW bij een gereglementeerde bedrijfsactiviteit of €1650 bij een niet-gereglementeerde bedrijfsactiviteit.– één van de andere bedrijfsvormen: €2450 excl. BTW.
 • Inschrijving bij één van de andere inschrijfinstanties (Greffe du Tribunal de Commerce of Chambre de la Batellerie) van:  - een entreprise individuelle of micro-entreprise: €1950 excl. BTW

  - een SARL, EURL, SAS of SASU: €2450 excl. BTW

  - één van de andere bedrijfsvormen: €2950 excl. BTW.

Heeft u, gezien uw mix aan bedrijfsactiviteiten, een neveninschrijving nodig bij een andere inschrijfinstantie dan komt er €450 excl. BTW bij. De meest gereglementeerde bedrijfsactiviteit geldt dan als hoofdinschrijving.

Voor sommige beroepsgroepen is een autorisation d’exercice of een carte professionelle vereist, voordat u in dienst kunt treden van een Frans bedrijf of een eigen bedrijf kunt starten met die bedrijfsactiviteit. Voor het verkrijgen van een dergelijk document rekenen wij €1650 excl. BTW. We kunnen uiteraard een dergelijk document alleen voor u verkrijgen als u aan alle gestelde eisen voldoet. 

In alle overige gevallen geldt een uurtarief van €155 excl. BTW.

Onze opdracht beschouwen we als beëindigd, zodra het bewijs van inschrijving is afgegeven door de betreffende Franse autoriteit. In het geval van een micro-entreprise en entreprise individuelle factureren we op dat moment het gehele overeengekomen bedrag. Bij alle andere bedrijfsvormen zijn we zo vrij om een voorschotfactuur te sturen van €500 als de statuten klaar zijn.  Onze tarieven zijn inclusief één uur nazorg t.b.v. de beoordeling en uitleg van allerlei formulieren waarmee u door Franse instanties wordt bestookt nadat uw bedrijf is opgericht. Daarna zult u de beoordeling en invulling van formulieren zelf moeten doen of daarvoor een comptable (boekhouder) inhuren.

Sinds 1 oktober 2022 bestaat er één centraal loket, waar de toekomstige ondernemer zijn bedrijf zelf kan inschrijven en aanmelden bij alle verplichte instanties. Als u het Frans goed beheerst (inclusief het ambtenarenjargon), kunt u dus zonder hulp van buitenaf uw bedrijf inschrijven. Natuurlijk wensen wij u daarbij alle succes en als u er niet helemaal uitkomt, zijn er commerciële bedrijven die u hier graag in bijstaan, bv: www.legal2digital.fr (maar er zijn er meer).

Als u de inschrijving van uw bedrijf toch liever door ons laat doen, bent u uiteraard van harte welkom. In de eerste maanden na opening van dit guichet unique is echter gebleken dat er personen zijn die het zelf proberen, er niet uitkomen en vervolgens ons bestoken met allerlei vragen hoe ze bepaalde velden moeten invullen. U begrijpt dat we daar geen opvolging aan kunnen geven. Of we doen met plezier het gehele dossier voor u, tegen de hierboven genoemde tarieven (en dan geven we uiteraard antwoord op al uw vragen, gewoon in het Nederlands), of we wensen u veel succes als u het zelf gaat doen.