Termieten

Sommige gebieden in Frankrijk, met name in het zuiden en zuidwesten worden geteisterd door termieten. Les termites s’arrêtent à Lyon – zo heeft een notaris ons eens verteld.

Een termietenrapport rapporteert of in of rond uw toekomstig huis termieten zijn aangetroffen en waar precies. Vaak wordt in datzelfde rapport ook gerapporteerd over boktor en andere schadelijke insecten. Termieten zijn erg schadelijk en moeilijk te bestrijden, dus een actueel rapport (niet ouder dan zes maanden) is essentieel voor de aankoopbeslissing. Boktorren en andere knagers zijn minder schadelijk. U kan het huis gerust kopen en het probleem zelf te lijf gaan met vrij verkrijgbare bestrijdingsmiddelen.

Dit onderzoek hoeft alleen maar te worden uitgevoerd als het huis in een gemeente ligt met een verhoogd risico op termieten. Meestal geeft de notaris dat al tevoren aan, maar dat kan natuurlijk ook worden nagevraagd op het gemeentehuis of eenvoudigweg worden opgezocht op het internet.

Mocht er een termietenprobleem worden geconstateerd, dan kan u besluiten om van de koop af te zien. U kan ook voorstellen aan de verkoper dat hij eerst het probleem oplost vooraleer u tekent. De oplevering van een tweede termietenrapport (waarin moet staan dat ze niet meer zijn aangetroffen), wordt dan opgenomen als opschortende voorwaarde in de compromis de vente.