Natuurlijke en technische risico’s

Een verkoper of verhuurder of zijn makelaar hoort de koper of huurder te vertellen of het aan te kopen of te huren pand een reële kans heeft op overstroming, aardbevingen, bosbrand, grondafschuivingen en andere natuurlijke risico’s.

Hij moet een rapport leveren waarin staat of het pand binnen de gevarenzone ligt van één van deze natuurverschijnselen, maar ook of het huis binnen de gevarenzone ligt van bijvoorbeeld kerncentrales of soortgelijke installaties of transportroutes met een bijzonder risico.

Verder moet de verkoper verklaren of het pand onderhevig is aan een rampenbestrijdingsplan, en zo ja, welk, alsook of het pand naar zijn weten ooit door een natuur- of technologische ramp is getroffen. Tenslotte voegt een notaris in de compromis de vente het resultaat toe van een onderzoek t.a.v. de vervuiling van de ondergrond, of activiteiten uit het verleden die mogelijks tot vervuiling van de ondergrond zou hebben kunnen leiden (bv. fabriek, garage, opslagloods, etc.). Tevens moet de verkoper of verhuurder verklaren of hij ooit op die plek met gevaarlijke stoffen heeft gewerkt.

Meestal is dit een lijvig, lastig leesbaar en uit meerdere delen bestaand rapport. Toch is het belangrijk om het goed te bestuderen, dan wel het door iemand aan u te laten uitleggen.