Exacte oppervlakte

In de compromis de vente wordt meestal de bepaling opgenomen dat als de oppervlakte van het aan te kopen terrein in de praktijk minder dan 1/20 blijkt af te wijken van de vernoemde grondoppervlakte, er geen verhaal mogelijk is op de verkoper.

De koper heeft het recht om de exacte oppervlakte van het aan te kopen terrein (door een landmeter) of het aantal vierkante meters bewoonbaar oppervlakte (door een technisch inspecteur) te laten nameten vooraleer hij de compromis de vente tekent. Alleen voor een co-propriété (een appartement) is dit rapport wettelijk verplicht en moet dit betaald worden door de koper. Als u, bij aankoop van iets anders dan een appartement, afziet van het recht om zelf een onderzoek te laten uitvoeren, dan ontneemt het ondertekenen van de compromis de vente u het recht om daar in de toekomst nog op terug te komen. Bij aankoop van een appartement kunt u de verkoper erop aanspreken als bij nameting blijkt dat het opgegeven oppervlak niet strookt met de werkelijkheid.

Voor de meeste transacties van onroerend goed in Frankrijk wordt dit onderzoek niet uitgevoerd. De meeste stukken grond zijn zo groot, dat een meter meer of minder niet uitmaakt.