Net zoals in Nederland, werd in oudere huizen in Frankrijk vaak asbest gebruikt. In het technische rapport over amiante kan u lezen of het asbest zich in een verontrustende staat verkeert.

U kan het huis gerust kopen en de asbest laten zitten wanneer het slechts gaat om afvoerpijpen of gegolfde dakbedekkingen van asbesthoudend cement - de meest voorkomende toepassingen van asbest - die in goede staat zijn. U dient er dan wel voor te zorgen dat het asbesthoudende cement niet gaat schilferen. De Franse overheid raadt u aan om elke vijf jaar de staat van het asbest door een technisch inspecteur te laten controleren. Sommige notarissen nemen deze aanbeveling keurig op in de compromis de vente. Overigens hoeft dit asbestonderzoek alleen maar uitgevoerd te worden als de bouwvergunning van het huis is afgegeven vóór juli 1997.

Mocht er een ernstig asbestprobleem worden geconstateerd, dan kan u besluiten om van de koop af te zien. U kunt ook voorstellen aan de verkoper dat hij eerst het probleem oplost, vooraleer u tekent. U zou ook de afgesproken prijs kunnen heronderhandelen en daarna het probleem zelf oplossen. Het door de overheid afgeleverde asbestrapport is evenwel niet bedoeld als breekijzer om een lagere prijs te bedingen. Hierdoor kan u eventueel de verkoop aan uw neus zien voorbij gaan. Bovendien kunnen verwijderingskosten van asbest flink oplopen. Indien u een vermindering van de koopprijs accepteert en zelf het probleem oplost, doe dat dan op basis van een solide offerte van een op dit gebied deskundig bedrijf!