Het is gebruikelijk dat de compromis de vente wordt getekend met een procuration.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u niet in staat bent of als u geen zin hebt om naar het kantoor van de notaris te reizen om een handtekening te zetten.

Een procuratie is een formeel verzoek van u aan de notaris om een medewerker van het notariskantoor (of zo u wil iemand anders) namens u te laten tekenen. In de procuratie staan alle essentiële gegevens van de compromis de vente. Om zich ervan te verzekeren dat de ondertekenaar de laatste versie van de compromis de vente tekent, doet u er goed aan om een op elke pagina geparafeerd exemplaar van de compromis de vente bij uw aanvraag te voegen.

Vaak eist de notaris dat de handtekening op de procuratie officieel wordt geverifieerd. Dat kan in Nederland zowel door een ambtenaar van de gemeente als door een notaris worden gedaan. De gemeente rekent een bedrag aan van €10 à €15; notarissen rekenen tot wel €80 voor een handtekeningverificatie, al zijn er ook die het gratis doen. Concreet stapt u naar gelijk welke Nederlandse gemeente of notaris, met de procuratie en uw paspoort bij de hand, en tekent dan zelf de procuratie. De gemeenteambtenaar of notaris plaatst daar dan een verklaring van verificatie onder met handtekening en stempel van de gemeente of het notariskantoor.

Indien niet alle (ver)kopers bij de notaris aanwezig kunnen zijn om te tekenen, kan één van de (ver)kopers, met behulp van een procuratie van de andere, namens hem tekenen. Zodra de koper en verkoper, al dan niet met een procuratie hebben getekend, gaan de tien dagen bedenktijd in.