Emigratie-ondersteuning

Als u in Frankrijk wilt gaan ondernemen, kan dat betekenen (hoeft natuurlijk niet) dat u ook naar Frankrijk emigreert.

Emigratie vereist goede voorbereiding. Iets meer dan kijken naar televisieprogramma’s als ‘Ik vertrek…’ Misschien heeft u iets aan deze 10 regels van een succesvolle emigratie en het kan zeker geen kwaad eens naar de checklist te kijken van zaken die u moet regelen.

Jaarlijks emigreren gemiddeld zo’n 2000-3000 Nederlanders naar Frankrijk (ruim 1000 gezinnen), aldus het CBS. Dat aantal is al jaren redelijk stabiel (2005 had een uitschieter naar boven met ruim 3600 emigranten). Tussen 2009 en 2014 lag het aantal emigranten lager, voornamelijk doordat Nederlanders hun huis maar moeizaam konden verkopen en niet met de overwaarde waarop ze hadden gehoopt als startkapitaal voor hun bedrijf in Frankrijk. Sinds 2015 is er een stijgende lijn in het aantal emigranten, nu Nederlanders hun huis weer gemakkelijker (en voor aanzienlijk hogere prijzen) kunnen verkopen, terwijl de Franse huizenmarkt maar moeizaam herstelt.

Ongeveer driekwart van deze emigranten moeten of willen nog werken in Frankrijk. Ruim 90% daarvan doet dat via een eigen bedrijf, dus jaarlijks worden gemiddeld naar schatting zo’n 700 bedrijven opgezet door Nederlanders in Frankrijk.

Maar lang niet iedereen die in Frankrijk gaat wonen gaat ook daadwerkelijk emigreren. Immers, er is vrije vestiging van Nederlanders in Frankrijk. Het is ook goed mogelijk dat u in Nederland blijft wonen, maar toch betrokken wordt bij het ondernemerschap in Frankrijk, bijvoorbeeld als u een kleine toeristische seizoensactiviteit opzet.

De belastingdiensten in Nederland en Frankrijk kijken naar waar uw ‘maatschappelijke en sociale leven zich grotendeels afspeelt’, zoals dat wordt genoemd in het Frans-Nederlandse belastingverdrag. Is dat in Frankrijk, dan bent u verplicht in Frankrijk belasting aan te geven voor uw totale inkomen (m.u.v. inkomen uit onroerend goed en in sommige gevallen van loon in het buitenland), dus over uw verdiensten in Frankrijk en Nederland, inclusief eventuele Nederlandse uitkeringen. Bent u in dienst van een in Frankrijk gevestigd bedrijf of heeft u een eigen bedrijf in Frankrijk, dan kunt u profiteren van de gunstige sociale voorzieningen voor werknemers en ondernemers. U moet natuurlijk wel beseffen dat daar in Frankrijk forse sociale premies tegenover staan. Emigreren naar Frankrijk betekent uiteraard niet dat u Frans staatsburger wordt (tenzij u dat wilt en bereid bent het daarbij behorende inburgeringsexamen te doen). Bovendien is emigratie niet voor eeuwig. Mocht u na verloop van tijd terug willen naar Nederland, dan is dat administratief snel geregeld.

We nodigen u van harte uit voor een consult om uw specifieke emigratiesituatie door te spreken. Daarbij komen alleen die onderwerpen aan de orde die voor u van belang zijn. Meestal duurt zo’n consult een of anderhalf uur en dat scheelt u heel veel gezoek op het internet naar antwoorden op uw specifieke vragen.