Timing van oplevering

Over de timing van oplevering van het dossier diagnostic technique ontstaat nog wel eens discussie. De wet stelt alleen dat ze moeten worden opgeleverd, maar niet wanneer. Deze moet namelijk aan de koper worden bezorgd op het moment van de compromis de vente, en dan ten laatste bij de ondertekening van de effectieve koopakte.

Wat als op het moment van ondertekening van de compromis de vente de vereiste rapporten niet aanwezig zijn? De koper kan dan de oplevering van de rapporten opnemen als ontbindende voorwaarde in de compromis de vente. De inhoud kan evenwel moeilijk worden opgenomen als ontbindende voorwaarde. Er moet immers heel exact worden beschreven welke conclusies uit een rapport zouden moeten leiden tot ontbinding van het koopcontract.

We adviseren de koper of huurder om te eisen dat hij alle rapporten mag inzien voorafgaand aan de ondertekening van de compromis de vente of het huurcontract. Alleen dan kan hij beslissen op basis van de inhoud van die rapporten of hij liever afziet van de aankoop of huur ofwel de aankoop of huur opnieuw onderhandelt.

Slechts in uitzonderlijke situaties zou de huurder of koper moeten instemmen met een latere oplevering. De bijbehorende opschortende voorwaarde moet dan, in samenspraak met de notaris, heel zorgvuldig worden geformuleerd.