Onroerend goed huren in Frankrijk

Dit is wat we voor u kunnen doen als u zich bezint op de huur van onroerend goed (woonhuis en/of bedrijfspand) in Frankrijk:

•  Consult. U wilt eens spreken over uw plannen om in Frankrijk te gaan wonen of ondernemen in een huurpand en u heeft behoefte aan structuur (vaak in de vorm van een stappenplan) over hoe het huurproces van onroerend goed in zijn werk gaat en met welke partijen u allemaal te maken krijgt. We bieden dan een consult aan op ons kantoor of per telefoon of video tegen € 155/uur ex BTW.

•  Beoordelen van het door de verhuurder aangeboden huurcontract, zowel voor bewoning (bail d’habitation) als voor commerciële huur (bail commercial) of een van de andere vormen van erkende Franse huurcontracten: € 495 ex BTW. We lezen het contract en melden u per e-mail en in het Nederlands wat er ontbreekt (dat is namelijk vaak het grootste probleem), wat er naar onze mening niet goed is geregeld en waar u mogelijk risico loopt. Dat is inclusief tekst suggesties in het Frans voor aanpassingen in de tekst. In plaats van een bericht per mail over de gebreken, kunt u voor hetzelfde bedrag ook kiezen voor een bespreking van het gehele contract op ons kantoor, per telefoon of video. Met onze opmerkingen kunt u dan verder onderhandelen met de verhuurder.
We hanteren hetzelfde tarief als u als  verhuurder het huurcontract wilt laten beoordelen. We beoordelen uitsluitend contracten in het Frans.

•  Indien u een huurcontract nodig heeft tussen uzelf als privé-eigenaar van onroerend goed en uw bedrijf als huurder, of omgekeerd, met uw bedrijf als eigenaar en u privé als huurder, kunnen we een contract voor u opstellen voor € 495 ex BTW.

In alle overige gevallen geldt een uurtarief van € 155 ex BTW.

Op onze andere website leest u verder alles over het huren van onroerend goed in Frankrijk.