Stagecontract

Het aanbieden van stagecontracten (met een maximale duur van 6 maanden) is heel gebruikelijk in Frankrijk. Dat geldt ook voor stagiares uit andere EU-landen. Een stagecontract moet aan de volgende eisen voldoen:

• de stagiaire moet zijn ingeschreven bij een erkende Europese onderwijsinstelling en dat moet al het geval zijn uiterlijk zes maanden voor de aanvang van de stage;
• er moet een stagebegeleider worden aangewezen;
• er moet een stagecontract met leerdoelstellingen worden opgesteld;
• er moet een stagevergoeding worden gegeven. Gebruikelijk is €300-€400/maand, maar vaak worden ook andere bedragen afgesproken.

De meeste Franse onderwijsinstellingen beschikken over standaard stagecontracten, of anders zijn die ook verkrijgbaar bij een expert comptable.