Personeel

De meeste Nederlanders die een klein bedrijfje beginnen in Frankrijk zijn in eerste instantie huiverig voor het inhuren van personeel. Dat is begrijpelijk, want Frankrijk heeft een heel goede (gezien vanuit het personeel) of heel slechte (gezien vanuit de ondernemer) reputatie op het gebied van ontslagbescherming.

Of de ontslagbescherming nu zoveel strakker is dan in Nederland kan betwijfeld worden, maar het is zeker dat de administratieve rompslomp en de tijd die het kost om een personeelsprobleem op te lossen aanzienlijk groter is.
Soms is er echter geen keuze. Een camping van enige omvang kan nauwelijks zonder personeel worden gerund in het hoogseizoen en als u een bedrijf overneemt waar personeel in dienst is, bent u verplicht de bestaande arbeidscontracten ongewijzigd mee over te nemen.

Werknemers inhuren in Frankrijk kan duur en risicovol zijn. De wetgeving is nog altijd veel meer gericht op de bescherming van de belangen van de werknemer dan op de ondersteuning van het ondernemerschap. Bovendien zijn de sociale lasten hoog. Alles rondom personeel, van administratie tot berekening van premies en inhoudingen, vereist zeer specialistische kennis, die bovendien up-to-date moet zijn. Als uw onderneming niet zonder werknemers kan, neem dan ALTIJD een ervaren Franse accountant (expert comptable) in de arm, ongeacht uw organisatievorm of bedrijfstak. Vraag eens rond in het gebied waar u zich wilt vestigen en bezoek er een paar voordat u besluit wie u de opdracht wilt geven. De meesten zullen bereid zijn om u eerst een uur of zo gratis advies te geven, in de hoop op klandizie.

Behalve werknemers in vaste dienst (contrat à durée indéterminée, CDI) kunt u personeel ook op tijdelijke basis inhuren:
– met een contrat à durée déterminée (CDD), waarvan een seizoenscontract een bijzondere vorm is;
– met een stagecontract; of
– met een chèque emploi.

Frankrijk kent een minimumloon (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance, SMIC), voor alle werknemers (stagiaires uitgezonderd).

Vrijwilligerswerk is in Frankrijk alleen toegestaan als dat wordt aangeboden door een in Frankrijk ingeschreven Association (stichting of vereniging zonder winstoogmerk). Vrijwilligerswerk aanbieden en accepteren tegen kost en inwoning is verboden. Er moet minimaal SMIC worden betaald, waarvan dan bedragen voor kost en inwoning in mindering mogen worden gebracht, volgens door de overheid uitgegeven tabellen.