Bedrijfsovername

Het overnemen van een bedrijf is in Frankrijk strak geregeld. Waar u in Nederland als koper behoorlijk wat risico’s loopt, is dat in Frankrijk veel minder het geval. De wettelijke informatieplicht waaraan een verkoper van een bedrijf of bedrijfsactviteit moet voldoen is in Frankrijk een stuk strenger.

De overname van een bedrijf is mogelijk op de volgende manieren:

•  Door overname van alle of een meerderheid van aandelen (in geval het gaat om een Franse vennootschap, een SARL, SAS, SCI of vergelijkbare bedrijfsvorm). Slechts in uitzonderlijke gevallen is deze wijze van overname aan te bevelen, omdat de nieuwe eigenaar verantwoordelijk wordt voor alle in het verleden aangegane verplichtingen en daaruit volgende aansprakelijkheden van de voormalige eigenaar.

•  Door overname van het handelsfonds (fonds de commerce). Hierbij worden uitsluitend specifiek genoemde bedrijfsmiddelen overgenomen. Eerder aangegane verplichtingen van de vorige eigenaar gaan alleen mee in de overname als ze nauwkeurig omschreven zijn in het overnamecontract.

•  Door overname van zowel fonds de commerce als murs.  In dit geval wordt naast de bedrijfsmiddelen ook onroerend goed (bv het bedrijfspand) mee overgenomen.

Een verdere uitwerking van alles wat bij de overname van een Frans bedrijf komt kijken vindt u op onze andere website: www.compromisdevente.info