SIREN/SIRET-nummer

Als de inschrijving compleet is krijgt de ondernemer een SIREN-nummer (vergelijkbaar met het Nederlandse KvK-nummer).

Vervolgens wordt er een SIRET-nummer uitgereikt. Dat is hetzelfde SIREN-nummer, uitgebreid met nog 5 getallen. Elke vestiging van hetzelfde bedrijf (dus met hetzelfde SIREN-nummer) krijgt een eigen SIRET. Overigens worden deze nummers niet door de Franse Chambre de Commerce vertrekt, maar door de INSEE (het Franse Bureau voor Statistiek).

Wat in Nederland het ‘Uittreksel KvK’ heet, heet in Frankrijk ‘Extrait K’ als het gaat om entreprises individuelles en ‘Extrait K-bis’ voor alle overige bedrijfsvormen. Dat is het bewijs van inschrijving in één van de bedrijvenregisters. Ook deze wordt niet door de Chambre de Commerce of de Chamre des Métiers uitgegeven, maar door de Greffe (de Griffie van het Tribunal de Commerce), resp. het Répertoire des Métiers. Ook in Frankrijk heerst vaak verwarring wie nu welk bewijs van inschrijving afgeeft…

In de volksmond wordt er overigens altijd over een ‘Extrait K-bis’ (of kort: K-bis) gesproken, het papiertje waar vele instanties in Frankrijk naar vragen en waarmee u kunt aantonen dat u een echt bedrijf heeft.