En Viager

Dit is een typische Franse financieringsmethode voor de aankoop van onroerend goed (nagenoeg uitsluitend gebruikt voor woonhuizen). U koopt het pand met de bewoner er nog in.

Als u koopt en viager doet u een aanbetaling (het bouquet genaamd) en vervolgens doet u maandelijkse betalingen aan de verkoper zolang als de bewoner leeft. U kunt dus pas van het pand gebruik maken als de bewoner is overleden of is vertrokken. Als hij vertrekt gaan de maanbetalingen gewoon door, maar dan kunt u in elk geval van het pand gebruik maken. De maandelijkse betalingen stoppen pas als de verkoper overlijdt. Zolang hij in het pand woont heeft de verkoper wel een onderhouds- en verzekeringsplicht.

Als de bewoner snel na aankoop overlijdt, heeft u heel goedkoop een pand in handen. Als hij 106 jaar oud wordt, betaalt u waarschijnlijk veel te veel voor het pand en loopt u zelfs kans dat u nooit gebruik zult kunnen maken van uw aankoop. Uiteraard is de maandelijkse betaling afhankelijk van de waarde van het huis en de leeftijd van de bewoner. Daar zijn tabellen voor, of anders kunt u een actuaris inschakelen om een berekening te maken van een redelijke maandbetaling.

Er zijn grote oude Franse herenhuizen, kastelen en herenboerderijen, waarvan de enige overgebleven bejaarde bewoner nog slechts een klein gedeelte gebruikt. Kopen en viager is ook mogelijk voor dat deel van dat pand, namelijk het nog bewoonde deel. De rest van het pand kunt u dan ‘normaal’ kopen of huren en daar uw bedrijf vestigen. De rechten en plichten tussen u als exploitant en de bewoner worden dan in een contract vastgelegd.

Om te voorkomen dat kiene kopers (vaak zelfs familieleden!) een bejaarde bewoner dwingen tot een ongunstig en viager contract heeft een Franse notaris de specifiek in de wet genoemde opdracht om ter bescherming van de verkoper een en viager koopcontract op redelijkheid te beoordelen.