Huur-koop

In het geval geen andere vorm van financiering kan worden gevonden, wordt tussen verkoper en koper van een pand vaak een een huur-koop (location-vente)overeenkomst getekend.

Een dergelijke overeenkomst kan geheel dichtgetimmerd worden in een compromis de vente, op een zodanige manier dat noch de koper, noch de verkoper onnodig risico loopt. Dat vereist natuurlijk wel dat een dergelijk contract door een deskundige Franse notaris wordt opgesteld.

Er zijn twee soorten huur-koop overeenkomsten:

Huur-koop met het recht tot aankoop na de huurperiode
In feite is dit niet veel meer dan een gewoon huurcontract en voor de huurder dan ook verreweg het aantrekkelijkst. Immers: elke huurder heeft per definitie volgens de Franse wet het eerste recht tot aankoop zodra de verhuurder wil verkopen! In een dergelijk huur-koop contract wordt een huur per maand overeengekomen en een einddatum. Na afloop van de overeengekomen periode heeft de huurder het recht tot aankoop. Maakt hij gebruik van dit recht dan is het gebruikelijk dat de tot dan betaalde huur wordt afgetrokken van het -bij het begin van de huur- al overeengekomen koopbedrag. Zo niet dan is de huurder uiteraard de betaalde huur kwijt, maar heeft hij de vrijheid om te vertrekken.

Huur-koop met de plicht tot aankoop na de huurperiode
In feite is dit niets meer (of minder) dan een gewone koopovereenkomst, maar dan met een uitgestelde betaling. Dit is dan ook de favoriet van de verkoper, die weet immers dat hij zijn huis zeker heeft verkocht, hij moet alleen wat langer op zijn geld wachten. Een dergelijke overeenkomst is meestal voor drie jaar, maar elke andere doorlooptijd kan worden afgesproken. De koper kan na de overeengekomen huurperiode dus niet meer onder de aankoop uit. De betaalde huur wordt van de overeengekomen koopprijs afgetrokken.

Het is dus van het allergrootste belang dat de huur-koper heel precies begrijpt wat hij tekent!