Pensioenbijdrage ondernemers

Frankrijk kent een andere regeling voor ouderdomspensioen dan Nederland. Pensioenpremies worden verplicht betaald door de ondernemer en betaalt u niets, dan krijgt u ook geen pensioen. Sterker nog, u moet tenminste 20 kwartalen pensioenpremie hebben betaald (hoeft niet aansluitend) om voor een pensioenuitkering in aanmerking te komen.

Indien we op deze website schrijven over ‘pensioen’ in de Franse contekst dan bedoelen we een uitkering vergelijkbaar met de Nederlandse AOW, niet een bedrijfspensioen of een vrijwillig aanvullend pensioen dat ondernemers zouden kunnen regelen. Dergelijke aanvullende pensioenen zijn in Frankrijk veel minder gebruikelijk dan in Nederland.

Alle ondernemers betalen hun pensioenpremie aan de RSI, met uitzondering van de ondernemers met een vrij beroep, die betalen hun pensioenpremie aan de beroepsorganisatie van hun beroepsgroep. In veel gevallen is dat de CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales) of de CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse), maar er zijn nog vele andere pensioenfondsen.